Afasiföreningen i Malmö med omnejd
är en ideell patientförening

En får afasi – alla påverkas

Afasi kan hämma förmågan att tala, skriva, läsa, ordförråd, räkna och förstå ord. Det är individuellt hur man blir påverkad, mer eller mindre.

Efter en skada i hjärnan kan man få Afasi. Vanligtvis beror skadan på en stroke, tumör eller olycka. Hjärnceller som drabbas av syrebrist dör.

Vi rekommenderar familjemedlemskap så att hela familjen kan vara med på vissa övningar och evenemang.

 

KPT

Kommunikationspartnerträning

Det finns metoder som gör att du kan kommunicera trots afasi. Det viktigaste är att ställa frågor som kan besvaras med JA eller NEJ, även tummen upp eller ner fungerar också.

Att ha något att rita på, en kalender, karta, jordglob, fotoalbum, pekbilder, mobil och surfplatta kan också vara bra hjälpmedel.

Men viktigt att veta är att svaret kan vara fel därför behövs det att man bekräftar flera gånger.

 

Logoped

Du kan träna med logoped i grupp varje vecka i Lund och Malmö. Det kostar 20:- per gång men då ingår fika.

Shear Reading planeras

Skånes Länsförening och Afsiförbundet

När du är medlemm i Afasiföreningen i Malmö med omnejd är du automatiskt medlem i Afasiföreningen Skåne Län samt i Afasiförbundet. Du betalar din medlemsavgift till förbundet som sedan fördelar pengarna mellan förbundet, Länet och lokalföreningen.

Evenemang som arrangeras av länsföreningen och förbundet har du tillträde till.

Vi har fått bank

Afasiföreningen i Malmö med omnejd har äntligen fått bank. Ekeby Sparbank är en fristående bank som köper internetbanktjänsten av Swedbank. Om du har Swedbank privat så loggar du in med samma inlogg i Ekeby Sparbank.

Vi finns på föreningscentret Nobel21

Afasiföreningen i Malmö med omnejd delar kansli med Afasiföreningen Skåne Län. Vi finns på Nobelvägen 23 i Malmö, i det fina Föreningscentret Nobel21.

Ingången till Nobel21 är på Nobelvägen 23. Här har installerats en automatisk dörröppnare som underlättar för röresehindrade.