Afasidagen

Afasidagen den 10 oktober

Afasi är en språkstörning som innebär nedsatt förmåga eller oförmåga att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi och cirka 12 000 personer insjuknar per år. Även andra hjärnskador, så som traumatiska hjärnskador, tumörer eller infektioner kan ge upphov till afasi.

Afasi är ingen sjukdom. Afasi beror på en skada i hjärnan där celler har slutat fungera på grund av syrebrist eller blödning.

Tack vare hjärnans plasticitet kan nya hjärnceller skapas vid motion och tillsammans med friska hjärnceller lära in på nytt. För detta krävs det insats av logoped. Socialstyrelsen rekommenderar minst 3 timmars träning per vecka.

Region Skåne uppfyller inte detta. Därför erbjuder Afasiföreningen logopedträning i grupp varje vecka. Det gör vi i Malmö på Nobel21 och i Lund på Annegården samt i Helsingborg på träffpunkten Rosenknoppen.

I Kristianstad finns Afasifyren som drivs av Kristianstads Kommun samarbete med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd. Det är daglig verksamhet för personer med Afasi och deras anhöriga.

Vill du ge ett bidrag?

Bankgiro 5517-8768
Afasiföreningen i Skåne län