Välkommen till Afasiföreningens årsmöte. Alla medlemmar i Malmö och Lund med omnejd är välkomna. Var med och påverka framtiden. Vi har nu mer resurser i lokaler för medlemsträffar och aktiviteter.

Observera att vi flyttat till Nobelvägen 21 i Malmö