Styrelsen 2023

Git Gren
ordförande
Epost

Tommy Wahlberg
Vice ordförande
Epost

Ann-Britt Herre
kassör
Epost

Lasse Martinell
sekreterare
Epost

Eva Kjellman
ledamot
Epost

Eva Ekman
ledamot
Epost

Christer Thorbert
ledamot
Epost

Jessica Hansson
ledamot
Epost

Helena Drummond
ledamot
Epost

När det gäller revisor så hanterades den uppgiften av Afasiföreningen Skåne Län eftersom vi inte tidigare haft eget bankkonto. Men nu har vi fått bankkonto hos fantastiska Ekeby Sparbank. Revisorer är Inger Nilsson och Mats Andersson.

Valberedning är inte tillsatt. Kandidater föreslås av styrelsen samt förslag från medlemmar på årsmötet.